Debat over aansluiting bij Micronation Economic Union (MEU) (Beantwoording van de vragen)

Gepubliceerd op 27 november 2021 om 20:06

DEBAT 1 VAN DE DABATKAMER. VRAAGSTUK: MOET KONINKRIJK SILVOMI ZICH AANSLUITEN BIJ DE MICRONATION ECONOMIC UNION (MEU) De minister beantwoordt de vragen van de Debat Kamer

De voorzitter spreekt

Het woord is aan de minister.

Eerste Minister Beer spreekt

Dank u wel voorzitter.

Door de kamer zijn een aantal goede vragen gesteld. Niet alle fracties hebben vragen gesteld. Dit kan duiden dat de fracties eensgezind zijn over de kwestie.

Wanneer ik alle vragen inventariseer, proef ik ook een centrale vraag, Wat is de Micronational Economic Union (MEU) voor een organisatie. Een aantal fracties heeft de vraag gesteld, dat meer informatie gewenst is.

Die vraag kan ik ook simpel beantwoorden: Het is bij mij nog niet bekend om wat voor organisatie het is. En ik kan de Kamer verzekeren, wij gaan ons niet aansluiten bij een organisatie waarvan we niet weten wat die organisatie doet.

Feitelijk weten we nog helemaal niks, we weten niet eens, welke micronaties lid zijn, of er contributie betaald moet worden, laat staan, dat ik weet waaraan wij moeten voldoen om lid te worden. Ik kan me voorstellen dat uw kamer dan denkt, waarom voeren we dit debat?

In het verleden is onze Koning Geert I van Silvomi een samenwerkingsverband aangegaan met Frya Nordland Territories. Ook is het de vraag of wel wel of geen zaken willen doen met een volksrepubliek, omdat de politieke idealen niet de onze zijn, en we maken bij dergelijke republieken onze zorgen over de mensenrechten. Ik wil er op wijzen, dat wanneer er een verzoek bij ons komt, dat we dat altijd met uw kamer zullen bespreken.

Kerstalbert (Forum voor knuffels) interrumpeert

Voorzitter, is het bij de minister bekend, dat op 19 augustus 2020 en eerder op 17 mei van datzelfde jaar, een verzoek is ingediend door Volksrepubliek Renderfeit?

De minister beantwoordt

Ja, voorzitter, dat is bij mij bekend. Het is daarom ook dat we nadenken of wij wel een samenwerking willen met een volksrepubliek. Het verzoek is nooit ingewilligd en vanaf augustus 2020 zijn de contacten stilgevallen.

Kerstalbert interrumpeert

Voorzitter, kan de minister aangeven of Silvomi binnen een zeer korte termijn plannen heeft om de betrekkingen aan te halen?

De minister beantwoordt

Voorzitter, het antwoordt op deze vraag, beantwoordt ook de vraag van Wafwaf in de eerste termijn. Het antwoord is eigenlijk heel simpel. Willen wij een samenwerking aangaan met een micronatie, dan moet er voldoende informatie zijn. Informatie vanuit de andere partij aan ons, maar zeker ook andersom. Het hebben van een kabinet hoort daar bij. Ik ga geen betrekkingen aan of aanhalen zolang wij nog geen kabinet hebben. Het staat anderen natuurlijk vrij om contact met ons op te nemen. Wanneer dat gebeurt, informeer ik uw kamer direct.

Kerstalbert interrumpeert (tot slot)

Voorzitter, als ik de minister goed begrijp, vindt hij ons eigen hachie belangrijker dan een samenwerking met een andere micronatie. Dat doet mij deugd. Kan de minister toezeggen, dat we ons niet aansluiten bij MEU?

De minister beantwoordt

Voorzitter, er is nog geen verzoek aan ons gericht of wij lid willen worden bij de MEU, er is bij ons na augustus 2020 geen verzoek meer ingediend voor samenwerking. Op dit moment is het niet zinvol om daarover te discussieren, want er speelt niks.

Wafwaf interrumpeert

Voorzitter, mijn vraag is goed en helder beantwoord. Dank voor het signaal dat wij eerst ons eigen hachie op orde moeten hebben, voordat we een nieuwe samenwerking aangaan. Wanneer moet volgens de minister een kabinet gepresenteerd worden?

De minister beantwoordt

Voorzitter, zo snel mogelijk. Maar dat is niet aan mij. De fracties moeten hier het initiatief in nemen. Maar deze discussie hoort denk ik niet in dit debat. Ik heb gezegd, dat we geen nieuwe betrekkingen aangaan, zolang er geen regering is. Dat volstaat, denk ik.

De minister spreekt

Voorzitter, ik denk dat ik eigenlijk alles al heb beantwoord. Er zal eerst informatie ingewonnen moeten worden, voordat we eventueel gaan beraden op aansluiting bij het MEU. Maar mijn advies is om eerst een regering te vormen. Pas dan kan Silvomi kijken of we wel mee willen doen. Of we dan zelf het initiatief kunnen en zullen nemen, dat is aan de smaak van de betrekkingen. Als daar ruimte voor is, dan zullen we zeker initiatief nemen.

De voorzitter spreekt

Dan is dit het einde van de eerste termijn aan de zijde van de regering. Ik kijk naar de Kamer, is er behoefte aan een tweede termijn?

Kerstbeer interrumpeert

Voorzitter, ik denk dat de minister vrij duidelijk is geweest. Eerst meer informatie over de Unie, maar ook eerst een regering. Pas daarna praten we verder.

De voorzitter spreekt

Ik zie niemand verder naar voren komen, die iets anders wil zeggen.

Dan sluit ik bij deze de vergadering. Een fijne avond allemaal.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.