Druten moet zelfstandig blijven

Gepubliceerd op 27 mei 2020 om 21:51

Mogelijk een fusie met de gemeente Wijchen

Gemeentehuis van Druten. Foto, eigen werk.

Politieke partijen in de gemeenten Wijchen en Druten moeten campagne voeren over een eventuele fusie tussen de gemeenten WIjchen en Druten. Momenteel zijn de ambtenarenapparaten van beide gemeenten al gefuseerd.  Een fusie tussen de gemeenten is een logische vervolgstap.

Politieke partijen in de gemeenten Druten en Wijchen moeten campagne voeren over een eventuele fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen. De fusie zou plats moeten vinden in 2023.

Het leven in Druten is er duurder op geworden. Zo is bijvoor\beeld de brandweer voor de gemeente Druten geworden, terwijl het korps kleiner geworden. Voor de gemeente Wijchen geldt dat samengaan met een andere gemeente een alternatief is voor de grote stad Nijmegen.

Koninkrijk Silvomi roept op om niet samen te gaan met WIjchen

Koninkrijk SIlvomi ziet niets in een fusie met de gemeente Wijchen. De afstand tot de kern Wighene is vanuit kernen als Druten en Puiflijk te groot. Er is een groot cultuurverschil tussen de mensen van Druten en Wighene. Uit eigen ervaring, omdat wij ook 5 jaar lang in Wighene hebben gewoond, Druten heeft veel meer een Brabantse gemoedelijke mentaliteit dan Wighene. En ik heb 32 jaar lang in Rusmolle gewoond.

Kasteel in Wighene, foto eigen werk.

Ik weet dus hoe het is wat de gevolgen zijn vanj het opheffen van de gemeente. In de jaren 1990 is de gemeente Rosmalen opgegegaan in de gemeente 's-Hertogenbosch.. Het leven werd in Rusmolle duurder, maar aan de andere kant, Rusmolle had totaal geen eigen voorzieningen en was te veel afhankelijk van 's-Hertogenbosch.

Dit gaat voor Druten minder op, omdat de afstand met Wighene groter is. De Maas en Waalweg en de A50 vormen echt een barriere, terwijl Rusmolle tegen 's-Hertogenbosch aangegroeid is. Dat was zelfs toen al het geval.

Wijchen en Druten moeten breder kijken

Druten en Wijchen moeten breder kijken. Beuningen kan een belangrijke rol spelen, maar kan ook het kind van de rekening worden. Beuningen wil zelfstandig blijven, maar kan een eiland worden, tussen Nijmegen en de nieuwe fusiegemeente. Uiteindelijk zal ook Beuningen geen keus hebben en zal moeten samengaan met Nijmegen dan wel met de nieuwe fusiegemeente.

Om voor iedereen zoveel mogelijk vrije keus te laten, zou het logischer zijn als Druten samen zou gaan met Beuningen, dan wel met West Maas en Waal, en Wijchen met Beuningen, dan wel met de gemeente Heumen, of misschien wel met beide gemeenten. Of misschien samengaan met de gemeente Nijmegen.

Plaatsnaambord van Nijmegen. Foto, eigen werk.

Tegenwoordig is de gemeente Wijchen al tegen de gemeente Nijmegen aangebouwd. Een fusie met de gemeente Nijmegen vind ik veel logischer dan een cultuuromslag door samen te gaan met Druten. Dat er gemeenten samen moeten gaan, dat begrijp ik ook wel Laat dan gemeenten en dorpen met elkaar samengaan, waar ze ook echt een band mee hebben.

Het belooft een interessante discussie te worden. Mocht een fusie tussen de gemeenten Druten en Wijchen wel doorgaan, voor Koninkrijk SIlvomi zal er niks veranderen. Zolang de Waal langs Druten blijft stromen, blijft Silvomi Silvomi.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.