De veertien politieke partijen

Gepubliceerd op 10 mei 2020 om 22:24

Hier een overzicht van de veertien deelnemende politieke partijen aan de verkiezing in juni 2020 te Koninkrijk Silvomi. Ook hun standpunten worden weergegeven.

Socialistische Knuffels (SK)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Inwoners van Silvomi moet initiatief nemen om de gehele omgeving van Silvomi schoon te houden
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden. Illegale knikkers mogen zich vrij bewegen door het Koninkrijk Silvomi. Zij mogen werken en genaturaliseerd worden.
Verdrag met FNT Geert I van Silvomi had moeten wachten tot na de verkiezingen. Regering moet vragen of verdrag opnieuw onderhandeld kan worden.
Samenwerking met een Volksrepubliek Samenwerking met elke natie, met elke regeringsvorm moet kunnen.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Het zou al een hele eer zijn, als Koninkrijk Silvomi als eerste micronatie mee zou mogen doen. We zouden zeker mee moeten praten.

Partij van de Albert (PvdA)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Inwoners van Silvomi zijn verantwoordelijk voor het afval van zichzelf en moeten deze zelf wegbrengen.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Illegale knikkers mogen onderdak krijgen in Silvomi, moeten indien ze werken in aanmerking komen voor naturalisatie. Als de partner werkt, dan mag de ander voor de kinderen zorgen. Zij zouden ook een verblijfsverbunning moeten krijgen.
Verdrag met FNT Geert I van Silvomi had eigenlijk moeten wachten tot na de verkiezingen en het besluit over moeten laten aan de Debat Kamer
Samenwerking met een Volkwrepubliek Samenwerking moet met elke regeringsvorm kunnen, het moet er vooral gaan over wat Silvomi er van kan leren
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? We moeten zeker meepraten. Als we uitgenodigd zouden worden, mag je dit niet weigeren.

Knuffels Links (KL)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Inwoners van Silvomi moeten zoveel mogelijk iedereen aansporen om zelf het afval weg te brengen. Als er toch ergens afval ligt, moeten de inwoners van Silvomi alles doen in hun macht om het op te ruimen.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Illegalen moeten zo snel als mogelijk gelegaliseerd worden, zonder uitzondering. Naturalisatie alleen als ze werken.
Verdrag met FNT Koning spreekt voor zijn beurt en moet geen besluiten gaan nemen zonder de Eerste Minister op de hoogte te stellen. Was Beer op de hoogte? Willen een debat met Beer.
Samenwerking met een Volksrepubliek Samenwerking moet gebaseerd zijn op de mensen- en knuffelrechten in een land. NIet op de regeringsvorm.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Alleen de gedachte al dat je zou mogen weigeren. Natuurlijk zal Koninkrijk Silvomi meepraten indien er een uitnodiging zou komen.

Partij voor de knuffels (pvdK)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Iedereen moet er voor zorgen dat al het afval zo snel als mogelijk opgeruimd wordt, Ongeacht van wie het afval is.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Alle illegalen moeten gelegaliseerd worden en moeten recht hebben op onderdak Naturalisatie indien er arbeid wordt verricht.
Verdrag met FNT De Koning mag dit niet op eigen houtje bepalen. PvdK wil weten in hoeverre Eerste Minister Beer op de hoogte was. PVDK wil weten hoe de onderhandelingen zijn gegaan.
Samenwerking met een Volksrepubliek Van belang is of de knuffels goed behandeld worden. De regeringsvorm is niet belangrijk.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Als we mee mogen praten en er voor kunnen zorgen dat de dieren en knuffels een beter leven kunnen krijgen, moeten we zeker meepraten.

Silvomi's democratisch Appèl (SDA)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi is verantwoordelijk voor eigen afval en moet deze zelf wegbrengen. Anderen aanmoedigen om zelf hun eigen afval op te ruimen.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Legalisatie alleen voor gezinnen. Naturalisatie alleen na arbeid. Bij werkloosheid geen naturalisatie mogelijk.
Verdrag met FNT De Koning mag dit prima zelf regelen, zolang er nog geen verkiezingen zijn geweest. Had wellicht beter geweest om ook Eerste Minister Beer mee te nemen in de onderhandelingen, als dat niet is gebeurd.
Samenwerking met een volksrepubliek Samenwerking waar mensen onderworpen worden, waar mensen en knuffels geen vrijheden hebben, dat is verwerpelijk. Maar elke samenwerking moet individueel beoordeeld worden.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Het is al de vraag of we uitgenodigd zouden worden, het heeft wenig zin om te gaan filosoferen over iets dat niet zal gebeuren.

Knuffels Belang (KB)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi moet zo veel mogelijk doen om de afval te verminderen. Ze moeten daarin anderen aanmoedigen om dat ook te doen.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Aan knikkers moet zo veel mogelijk gevraagd worden om af te zien van naturalisatie. Ze mogen wel gelegaliseerd worden.Maar dit is niet gratis.
Verdrag met FNT Onderhandelen met de Eerste Minister moet altijd gebeuren, goed verdrag met een algemeen gerespecteerde micronatie. We mogen blij zijn dat zij ons vertrouwen.
Samenwerking met een volksrepubliek Je mag van te voren niemand uitsluiten. Asl een regime verwerpelijk is, moet je je afvragen of je daaraan geassocieerd wilt worden.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Een uitgelezen mogelijkhied om je eigen op de kaart te stellen, maar we moeten wel uitgenodigd worden. Gebeurt dat niet, dan heeft het weinig toegevoegde waarde.

Knuffels+

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi moet zo veel als mogelijk zijn eigen afval wegbrengen. Als ouderen hulp nodig hebben met het wegbrengen van afval, dan moet Silvomi daarin faciliteren.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Ouderen en gezinnen moeten gelegaliseerd worden, zonder uitzondering. Overige knikkers moeten werk hebben
Verdrag met FNT De koning mag zelf weten met wie hij gaat onderhandelen. Maar KNuffels + ziet weinig punten voor de ouderen. Had er niet iets voor ouderen opgenomen kunnen worden in het verdrag?
Samenwerking met een volksrepubliek Een land moet vooral goede voorzieningen hebben voor ouderen. Maar als een land alleen goed is voor de werkenden en dat knuffels en ouderen geen vrijheden genieten, dan moet je daarmee niet in zee gaan.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Als we problemen rondom ouderen en knuffels onder de aandacht mogen brengen, moeten we zeker mee gaan praten. Maar dan moet er wel een uitnodiging volgen.

Knuffels '20 (K20)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Inwoners van Silvomi moet zo veel als mogelijk zelf hun eigen afval wegbrengen. Zo goed als mogelijk scheiden en anderen aansporen dit ook te doen.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Knikkers die werken moeten in aanmerking komen voor legalisatie. Voor kinderen moet er een pardon komen..
Verdrag met FNT Goed om nu al onderdeel te zijn van een grotere samenwerking. Voor iets wat goed is, hoeft de Eerste Minister niet mee te onderhandelen.
Samenwerking met een volksrepubliek Wij leven in vrijheid, we meoten andere landen stimuleren om vrijheden te omarmen. Wanneer een volksrepubliek geen vrijheden kent, moeten daar oplossingen voor komen. Dat kan met een samenwerking, maar ook op andere manieren.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Meepraten met de G7 is een beetje te veel van het goede, we zullen niet uitgenodigd worden. Het heeft weinig zin om hierover te gaan praten. Wel zou Silvomi er alles aan moeten doen om mee te praten met een top bedoeld voor Micronaties.

Staatkundig gereformeerde knuffels (SGK)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Samen afval scheiden en wegbrengen. Luister naar de Heer, die wil niet dat gij de aarde verslonst
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Knikkers die ingeburgerd zijn en werken moeten gelegaliseerd worden. Kinderen moeten een pardon krijgen. Dit geldt ook voor hun ouders.
Verdrag met FNT Goed verdrag, de Koning mag zelf weten met wie hij onderhandelt. Maar we zijn zelf nog in opbouw. Gaat de Koning niet te snel?
Samenwerking met volksrepublieken De Heer zal over ons allen hoeden. Onder welk politieke stroming dan ook. Dit moet de insteek zijn voor elke samenwerking.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? De Heer heeft ons op Aarde gezet om naar iedereen te luisteren. We zouden zeker mee moeten praten.

Christen Knuffels (CK)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Zelf je afval zo goed als mogelijk scheiden. Zelf geen afval in de omgeving maken. Afval wegbrengen naar gemeentewerf indien noodzakelijk
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Legalisatie alleen indien een inburgeringscursus is voltooid. Voor kinderen geldt dat er een pardon moet komen.
Verdrag met FNT Goed verdrag, als we vrienden maken is het altijd goed. Silvomi moet het voortouw nemen om de samenwerking tot iets moois te brengen.
Samenwerking met een volksrepubliek Vrijheid is voor de CK een groot goed, in de breedste zin van het woorde. Het heeft wenig zin om samenwerking aan te gaan wanneer niet iedereen kan genieten van vrijheden.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Misschien meepraten met een top voor micronaties. Onze standpunten overbrengen aan de Nederlnandse regering

Knuffelpartij voor vrijheid en democratie (KVD)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi is verantwoordelijk voor eigen afval. Niet bewust afval maken. Maar mocht het scheiden een keer niet lukken, is er geen man over boord.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Illegalen kunnen alleen gelegaliseerd worden, indien ze inburgeren. Naturalisatie is niet mogelijk. Kinderen geen pardon
Verdrag met FNT Goed verdrag, maar het mag niet te veel geld kosten. Uiteindelijk moet het ons wel wat opbrengen.
Samenwerking met volksrepublieken Zolang de economie er maar niet onder lijdt.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Zeker meepraten, want dit kan aanzien, geld en werkgelegenheid opleveren voor Silvomi

Forum voor knuffels

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi is zelf verantwoordleijk voor eigen afval. Scheiden zo veel als mogelijk scheiden, maar hoeft niet ten koste gaan van alles.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Alleen knikkers die ingeburgerd zijn, de opleiding zelf van te voren betalen, moeten in aanmerking kunnen komen tot legalisatie. Partners en kinderen moeten zelf ook slagen voor de cursus. Legalisatie pas mogelijk als iedereen de opleiding met succes behaalt. Geen kans op naturalisatie
Verdrag met FNT Onzin om nu al een verdrag aan te gaan. De regering moet er alles aan doen om dit verdrag te laten verscheuren. Als dat niet gebeurt, mag het ons geen geld kosten.
Samenwerking met volksrepublieken Alleen samenwerking met intellectuelen en afgestudeerd met een door ons erkend en getoetste studie. Dit kan betekenen dat we dan alleen samenwerken met individueen of bedrijven, maar niet met een land.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Afwachten wat er besproken gaat worden, meepraten, maar wel je eigen standpunt blijven houden.

Knuffel Democraten (KD)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Silvomi is verantwoordleijk voor eigen afval. Scheiden zo veel als mogelijk, maar hoeft niet te luisteren naar wat de omgeving vraagt.
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Knikkers horen hier niet. Bij opleiding mogelijk tot legalisatie, maar geen naturalisatie
Verdrag met FNT Waken voor massale immigratie. Als zij willen handelen prima, maar er mogen geen mensen naar Silvom verhuizen.
Samenwerking met een volksrepubliek Verwerpelijk. Silvomi moet eerst zelf alles op een rijtje hebben, voordat we gaan samenwerken.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? Onzin, je eigen koers blijven varen en geen bemoeienis van andere naties.

Beweging onafhankelijk Silvomi (BOS)

Kwestie Standpunt
Afval in en rondom Silvomi Afval hoeft niet gescheiden te worden. Het komt toch op een grote hoop. Wel zelf wegbrengen
Illegalen (knikkers) moeten gelegaliseerd worden Silvomi moet actieve jacht voeren op illegalen. Ze mogen niet gelegaliseerd worden.
Verdrag met FNT Eigen volk eerst. Zolang er maar geen extra migranten naar hier komen. Zij mogen alles van ons kopen, maar wij hoeven niets van hen te kopen.
Samenwerken met een Volksrepubliek Als een volksrepubliek wil samenwerken met de opvang van illegalen bij ons, dan is dat prima. Maar verder is elke samenwerking met een ergering dat mensen onderdrukt een no go.
Een uitnodiging voor de G7, accepteren of weigeren? We zijn maar een kleine speler, we zullen niet genoeg invloed uitoefenen. Kans is dan aanwezig of ze ons gaan gebruiken. We oeten baas zijn en blijven in Silvomi. Dit kunnen we niet bereiken als we mee gaan praten Dus niet meepraten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.